اخبار مدیریت :  
        شروع ثبت نام دورههاي بهار و تابستان آموزشگاههاي ريحان آغاز شد.
        تعدادجلسات دوالي سه جلسه درهفته ياحتي يك جلسه درهفته
        برگذاري كلاسهاي جبراني براي دانش آموزان ضعيف تريا وكساني كه به دلايلي مانند:مسافرت,بيماري ويا..... غايب مي كنندهمانندتابستان درسايرفصول نيز برگذار ميشود
        شعبه مركزي:ابتدای خ طالقانی.33512012 شعبه يك:هفتصددستگاه:33642419 شعبه دو:بلواراميركبير.33635888
آدرس شعب آموزشگاه زبان های خارجی ریحان را میتوانید در نقشه زیر مشاهده کنید. جهت وضوح بیشتر تصویر میتوانید از امکان برزگنمائی استفاده کنید.